Công trình
  • Sơn nền Epoxy

    Thi công sơn nền Epoxy là thế mạnh của Công ty chúng tôi, đã được khẳng định thương hiệu với nhiều công trình như : nhà máy Honda, nhà máy Toyota, nhà máy Piagio tại Vĩnh phúc...

Hình ảnh giải thưởng